Aktivitet: Helgmålarna

Aktivitet: Helgmålarna

Söndagar är en bra dag att måla

Välkommen att måla på Rosa Huset!

På vissa söndagar träffas medlemmar och målar tillsammans.
Höstens datum: 26/9, 24/10, 14/11 och 19/12.
Tid: Kl. 10:00 – 16:00.

Kontakt:

Lotta Ödman tel.0704-008900
Kristina Grane tel. 0702-472648.