Kurs: Vedic Art

Kurs: Vedic Art

Decemberkurs i Vedic art

Vedic Art expanderar medvetandet


Dagar: Fredag den 3/12 – söndag den 5/12.

Kursledare: Johannes Källman. Mer information kommer.


Kontakt:

Kristina Grane tel. 0702-472648

Johannes Källman

Johannes Källman är utbildningsansvarig för Vedic Art-metoden internationellt sedan år 2010. Han är son till metodens grundare, Curt Källman (1938-2010). Johannes har varit aktiv inom Vedic Art sedan år 2003 och har lett hundratals kurser. Johannes vision är att Vedic Art ska expandera “medvetet” och med bibehållen kvalitet, ut i hela världen. De sjutton grundläggande aspekterna i utbildningen, principerna, ska bevaras tillsammans med metodens effektiva konstnärliga övningar och unika förhållningssätt. För att främja metodens syfte: skapande och personlig utveckling!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *