Kurs: Vedic Art

Kurs: Vedic Art

Kurs i Vedic art

Längtar du efter att få skapa fritt? Då har du möjlighet att ta del av en grundkurs i Vedic Art nu i vår på Rosa huset. Vedic Art är en metod som bygger på 17 principer. Dessa principer är grunden i vår kreativa skapandeprocess. Vi skapar helt fritt och kravlöst under 2 helger och lär oss att hitta vårt unika sätt att utrycka oss med färg. Det krävs inga förkunskaper utan bara en längtan efter att få umgås med färg och att möta sig själv i en kreativ process.                             

Datum: Inga datum i nuläget.                                                                 

Till kursen tar man med färger, penslar, svampar, trasor och annat man önskar använda sig av under kursen. Stafflin finns att tillgå på plats.                                          

Avgift: 1000:- per helg. För hela grundkursen behöver man delta båda helgerna. Har man inte möjlighet att delta vid båda tillfällen, kan man senarelägga kurstillfälle 2.                                                                       

Information och anmälan till Petra Gyltman, tel. 0723-119221,
e-post: petragyltman@hotmail.com