Aktivitet: TRYCK

Aktivitet: TRYCK

Är du intresserad av tryck?

Välkommen till Tryckgruppen!

Tryckgruppen träffas på måndagar kl. 17:00 – 20:30, start: 5/9 hösten 2022.

Kontaktpersoner: Agnes Nelson, 0731 – 82 03 63 och Gunilla Bosaeus, 0703 – 61 60 63

Aktiviteten är för medlemmar.
Läs mer om hur du blir medlem.
Ingen föranmälan behövs.
Avgiften varierar.