Aktivitet: Öppen Kroki med Elsa

Aktivitet: Öppen Kroki med Elsa

Kroki passar alla!

Välkommen på kroki!

Kroki (av franska croquis ’skiss’) är en skissartad teckning efter levande modell.

Gruppen är öppen för alla!

Aktivitet: Kroki kl. 18:00 – 20:00
Start: 2 februari 2023, därefter varje torsdagskväll
 
Kostnad:  100 kr (medlemmar i KAC 80 kr)
                ingår material och lite fika
 
Kontakt:

Elsa Rehnlund. Tel. 0736-344483.