Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2020:

Medlemsantalet i föreningen är fortsatt över 100 st. Mycket roligt. Vår verksamhet omfattar numera våra återkommande veckovisa aktiviteter under vår och höst, våra helgkurser och sommarens “Kultur på innergården”. Flertalet av medlemmarna är dock inte direkt aktiva i föreningsarbetet så ett mål för i år blir därför att öka antalet aktiva medlemmar.

Vårt ”Galleri Lilla Huset” har etablerat sig mer som det galleri vi eftersträvat. Dock finns det många tomma veckor att fylla. År 2019 var 15 veckor upptagna av utställningar. Vårt mål detta år är att klara 25 stycken, en utställning varannan vecka i genomsnitt. Vår tillgång till Lilla huset och Innergården gör det lättare att ordna fler arrangemang under året. ”Kultur på innergården” är det många som besöker. Har blivit lite etablerat. I somras tillsammans med Hotell Majoren uppnådde vi ett besöksgenomsnitt per kväll på 200 st. Det betyder fullsatt. Varje gång! En succé! Därför, från onsdag 17 juni till och med onsdag 19 augusti, 10 gånger, ställer vi ut, underhåller från vår scen och ger möjlighet till förtäring från hotellet. Med det lyckade konceptet som “Kultur på innergården” visat sig vara, planerar vi att utvidga detta genom att en gång per månad (fredag-söndag), under resten av året ha en vernissage med tillhörande underhållning och mat. Men i mindre skala då väder och utrymme begränsar möjligheterna. Starten sker fredag 17 – 19 april och 14-16 maj. I maj blir vernissagen på en torsdag då Skövde kommun planerar att ha en Tulpanfestival som startar just då. Och vi vill vara med i form av vår Sommarsalong. Tema tulpaner.

För att förstärka våra möjligheter att utveckla och genomföra verksamheten ytterligare vill styrelsen bildar en Evenemangsgrupp. Den ska vara med från idé till genomförande av olika evenemang som KAC arrangerar. Den ska ha medlemmar som inte sitter i styrelsen. Den ska ha minst en styrelseledamot som adjungerad vid gruppens möten. Under våren den 7 – 8 mars ska vi på försök ha en helgkurs kallad Måleri extra. Kursen är för de barn/ungdomar som vill prova på olika tekniker i hur man framställer konst. Omfattningen av KAC:s verksamhet märks även på Vuxenskolan som vi samarbetar med. Mer inkomster och fin service. KAC fortsätter alltså med det samarbetet. Vår fina hemsida vi vill åter igen lyfta fram. Där kan ni följa oss.

Vi har påbörjat ett samarbete med bluesföreningen Dusty Road Blues från Tidaholm. Arbetet är ännu i sin linda. KAC har en ateljéplats ledig fram till 1 juli. Vi kommer att deltaga på Rånnadagen i maj. Vallby Sörgårdens och vårt samarbete fortsätter. Helgen 11 – 12 juli är inbokad för KAC. Friskvårdens dag i sept. är vi också med på som vanligt. Kräver fler frivilliga som hjälper till då intresset ökar.

Regelbundna aktiviteter för våren och förmodligen hösten: Måndagar Tryckafton 18 – 20.30 Leif B Målargrupp 18 – 20.30 Maria L Tisdagar Regionmålarna 17 – 21 Irene S Onsdagar Måleri barn-ungd-vux 17.30 – 19.30 Ulf/Rolf Torsdagar Kroki 18 – 20 Elsa R Fredagar Rosa målarna13 – 16 Tittie B Fredagar Kroki extra ibland 18 – 21 Elsa R Lördagar Mandala en gång/mån 10 – 16 Lotta Ö Söndagar Måleri bl.a. en gång/mån 10 – 16 Rosie L Vedic Art med Johannes Källman 1 – 2 febr. Kristina G Vedic Art helgkurs 18 – 19 mars Eva Grane Vedic Art helgkurs 6 – 7 juni Eva Grane Mandala 4-dagarskurs 30 apr. – 3 maj Lotta Ö Måleri extra dagkurs 8 mars Ulf/Rolf Olja/akryl helgkurs 29 febr – 1 mars Ninni E Akvarell helgkurs 9 – 10 maj Ninni E Utställningar Vi räknar med att fler utställningar bokas efter hand, framför allt i Galleri Lilla Huset. Kontakta Ulf. ROSAHUSET -gruppen har beslutat att återuppta sina träffar. I första hand för att se över möjligheterna till olika samarbeten. Gruppen består av KAC, Konstgrafiska, Konstskolan, Lucifer och Konstenheten på Kulturhuset. Skövde 2020 – 02 – 16 Ulf Nilsson, ordf.