Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2023:


Verksamhetsberättelse 2022:

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var den 31/12 2022 172 st. Det är det högsta antalet sedan föreningen bildades.

Styrelse och övriga funktionärer

Under verksamhetsårethar det hållits 9 ordinarie styrelsemöten, ett extra sammanträde samt två arbetsmöten.

Efter styrelsens konstituering har den bestått av: Ordförande Monica Green, vice ordförande Daniel Rapp, kassör Lotta Ödman, sekreterare Marina Nyquist, ledamöterna Mariethe Magnehed, Gisela Stell och Ingemar Bengtsson.

Revisorer under året har varit Anders Faye-Wevle och Bengt Hildingsson.

Valberedningen har bestått av Ulf Nilsson och Rolf Arvidsson.

Verksamhet

Målargrupperna startade som tidigare med Tryckgruppen på måndagar, Regionmålarna på tisdagar, Måleri för barn på onsdagar, Kroki på torsdagar, Rosa Målarna och en sluten Kroki-grupp på fredagar samt Kroki Special vid en del tillfällen. Mandalamålning en gång/månad och Söndagsmålarna en gång/månad.

Under hösten blev det en del ändringar. Tryckgruppen på måndagar har ändrat sitt namn till Fria måndagar då det inte var så stor uppslutning vid tryckpressen. Nu satsar man på att ha fritt måleri i valfria tekniker. Man kan självklart också trycka om man vill.

Mandalamålningen och Söndagsmålarna slogs ihop till Måla tillsammans och Kroki special utökade sina tillfällen. Den slutna Krokigruppen upphörde.

Kurser

Ninnie Erikssonhöll en kurs i olja/akryl och Petra Gyltman höll en kurs i Vedic Art.

Lokaler och Innergården

Rosa Huset-gruppen består av representanter från KAC, Konstgrafiska, Skövde Konstskola samt Konstenheten Skövde Kulturhus. Den har under året haft diskussioner med fastighetsenheten i Skövde kommun angående Rosa Husets framtid då lokalerna är väldigt slitna. Man kom fram till att fastighetsenheten åtgärdar sådant i huset som är behövligt ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt medan andra reparationer som behövs såsom lagning av golv och kodlås till lokalerna får hyresgästerna stå för själva. Diskussionerna lär fortsätta.

20 spotlights har köpts in till Rosa Huset och 2 st mikrofoner med stativ till Innergården.

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget för 2022 från Skövde kommun var 40 000 kr.

Samarbeten

Studieförbundet Vuxenskolan

Öppen Kanal Skövde

Hotell Majoren

Skövde kommuns kulturförvaltning

Marknadsföring och sociala medier

KAC marknadsförs via annonser, hemsidan och sociala medier såsom Facebook och Instagram. Till stöd för detta har föreningen en mycket kunnig medlem.

Under året har det jobbats med att ta fram en broschyr om föreningen i marknadsföringssyfte. Det arbetet fortsätter.

Utställningar

Många har ställt ut i Galleri Lilla Huset under året. Endast några enstaka veckor stod galleriet tomt.

Sommarsalongen ägde rum v 22–24 i Sommargalleriet på nedre plan i Rosa Huset, då 46 utställare lockade 200 besökare.

Under Kultur på innergården v 24–33 besöktes gallerierna flitigt. Då var både Galleri Lilla Huset och Sommargalleriet öppet. Under onsdagen då det var underhållning på gården besöktes gallerierna av i genomsnitt 100 personer per tillfälle.  Besökarna var färre under övriga tre dagar som gallerierna höll öppet.

Barnmåleriet hade utställning i Stora Salen 30–31 april och i Lilla salen 25–27 november.

Vintersalongen hölls också 25–27 nov i Stora Salen i Rosa Huset. 60 utställare deltog och 577 besökare registrerades. På Innergården var det loppis, julmarknad, Volvo manskör sjöng och Frälsningsarmén serverade varm soppa. En ljus tillställning i vintermörkret.

Medlemsutställningarna hängdes av en ”hängningsgrupp” där några av våra medlemmar ingick. Mot slutet av året bildades en Gallerigrupp som nu kommer att hjälpa till med affischering samt att ta emot utställare i Galleri Lilla Huset. De kommer också att hjälpa till vid våra medlemsutställningar med mottagning samt hängning av konst.

Medlemmar i KAC har fått möjlighet att ställa ut på Vårdcentralen Centrum, dvs hänga sina tavlor på väggarna på vårdcentralen. Varje konstnär har ställt ut tre veckor i taget. Det har varit mycket populärt och sedan möjligheten gavs har dessa verk förgyllt väggarna i väntrum och korridorer varje vecka.

Kent Malmberg hade en utställning i Rosa Huset v 44 då Skövde Konstskola hade lov och övriga aktiviteter i huset var då inställda. Malmberg hyrde övervåningen och utställningen var mycket välbesökt och KAC fick en välbehövlig provision på försålda verk.

Kultur på innergården

Kultur på innergården är ett evenemang i samverkan med Hotell Majoren och finansieras till största delen av sponsorbidrag. 2022 pågick evenemanget från 15 juni-17 aug.

KAC erbjöd, precis som tidigare, konstutställningar och musikunderhållning, Hotell Majoren stod för servering av mat och dryck.

22 konstnärer ställde ut i gallerierna och 10 musikgrupper var bokade för underhållning på onsdagskvällarna.

Även detta år fanns möjlighet att se Kultur på Innergården och intervjuer med utställande konstnärer i ”hela vida världen” via Öppen Kanal Skövde.

Övrigt

9 maj hölls en gemensam presskonferens av KAC och Next Skövde angående sommarens aktiviteter.

Den 6 juni anordnade KAC Barnmåleri i Kyrkparken. Uppskattningsvis var det 150 barn som kom och målade i det vackra försommarvädret.

Den 10 juni var personal från Skövde bibliotek på studiebesök i Rosa Huset.

En skyddsrond genomfördes i Rosa Huset den 16 juni.

Lördagen den 9 juli var det årliga friluftsmåleriet på Vallby Sörgården. Den 10 juli utställning av verken i Vallby Sörgårdens galleri. 5 personer kom och målade. Styrelsen enades om att det var för mycket arbete för så liten uppslutning och därför arrangerar vi inte detta 2023.

18 augusti var det boksläpp på Innergården och i Rosa Huset då Monica Green och Anna Nyberg presenterade sin bok ”De första: kvinnorna som spräckte glastaket”.

Under matfestivalen den 27 augusti hyrde Alice Bah Kuhnke Innergården för ett event om hållbar mat.

KAC deltog även i år på Friskvårdens Dag 4 september, med målning för barn. En populär aktivitet under dagen.

Claes Bäckman kom den 18 oktober för att berätta om Rosa Husets historia. Inför detta gjordes en inventering på Skövde museum och en del gamla fotografier från huset hittades.

Alla ateljéplatser har varit uthyrda under året.

Slutord

Att ha lyckats driva Rosa Husets verksamhet utan Rolf och Ulf förstår nog de flesta har varit en utmaning. Det hade inte gått utan alla fantastiska medlemmar som ställer upp när det behövs och alla andra som engagerar sig i Rosa Husets välgång. Ett stort tack till Gårdsservice för ovärderlig hjälp på Innergården. Ett stort tack till våra sponsorer som gör Kultur på Innergården möjligt.

Och förstås, ett stort tack till Rolf och Ulf för deras tålamod med oss i stort och smått.

//Monica Green ordförande,
Skövde 30 januari 2023