Verksamhetsplaner


Verksamhetsplan för KAC verksamhetsåret 2024

     

Vårt fina Rosa Hus, ”Kulturens bultande hjärta mitt i Skövdes kulturkvarter”, är ett kreativt och producerande kulturhus som alltid är fyllt av kultur och skapande människor. En stor tillgång för Skövde! Vi arbetar för att ytterligare utveckla vårt arbete och nå fler människor. Vi söker också samarbeten med ytterligare aktörer för att bredda utbudet.

Medlemmar

Medlemsantalet ökar stadigt. Vid årsskiftet var antalet betalande medlemmar 191 st. Till det kommer 42 st hedersmedlemmar.

För att få nya grupper att hitta till oss ska vi fortsätta att öka vårt deltagande i olika offentliga sammanhang som vi påbörjat under 2023.

Vi kommer ha medlemsmöten med innehåll som önskas av medlemmar.

Det månatliga medlemsbrevet ska komma ut efter varje styrelsemöte.

Stärka verksamheten

Vi ska fortsätta vårt arbete med att stärka kommunikationen med kommunen och delta i så stor utsträckning som möjligt i kommunens arrangemang.

Under sommaren vill vi vara en del av sommarsatsningen tillsammans med övriga aktörer.

KAC ska vara en naturlig del av Skövdes kulturliv.

Genom att delta i offentliga sammanhang ökar vi medvetenheten om vår verksamhet bland allmänhet och kommunens representanter.

Kurser och gruppverksamhet

Våra kvälls- och helggrupper är grunden i vår verksamhet! Varje vardagskväll har vi verksamhet och även många helger. Vi kan ta emot fler deltagare i några av grupperna och strävar efter att göra vår verksamhet känd för nya deltagare, bl.a. genom vårt ökade deltagande i offentliga sammanhang och olika sociala medier. Dessutom bör grupperna själv informera om sin verksamhet i syfte att öka deltagandet. Det kan ske genom Öppet Hus vid lämpliga tillfällen.

Helgkurser efterfrågas av medlemmarna. Vi ska söka fler kursledare för att kunna utöka antalet kurser.

Föreläsningar/workshop är en utveckling på gång. Även någon form av ungdomsverksamhet under både sommartid och under terminerna. Även detta kräver intresserade kursledare.

Vi fortsätter med vår målarhelg i Vallby-Sörgården som är uppskattad av de medlemmar som deltar.

Utställningar

Vi fortsätter med våra medlemsutställningar, Sommar- och Vintersalongen.

För vårt fina Galleri Lilla Huset siktar vi på 10–15 utställningsveckor under året,

förutom medlemsutställningar och Kultur på Innergården.

Förhoppningen är också att locka någon/några externa utställare. Detta kan alla

hjälpa till med. Vi önskar också öka antalet besökare per utställning för att våra

utställare ska känna sig nöjda och vilja återkomma.

Vi vill nå ut till fler med information om våra utställningar genom t.ex. ”Konstguiden”,

sociala medier och fler affischer lokalt.

Kultur på Innergården

Detta evenemang har blivit en viktig del i att hålla Skövde centrum levande. Vi fortsätter att arrangera 10 tillfällen under sommaren med musik, utställningar och mat/dryck i samarbete med Hotell Majoren.

Det finns en del underhåll som behöver göras för att detta ska kunna genomföras (bl.a. scenen, markisen).

Ett stort arbete är även att hitta ett sätt att bättre regnsäkra kvällarna.

Vi behåller fri entré som är en del av konceptet, men uppmanar till frivilliga bidrag. Några kvällar har vi lotterier med skänkta priser.

Vi söker fler möjliga samarbetspartner. Vi ska öka antalet sponsorer genom information och olika samarbetsformer. Det ska finnas olika nivåer på sponsorskap.

Tydligare info om våra utställningar för att öka besöksantalet till utställningar de övriga tider vi har öppet, förutom onsdagarna.