Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2021:

År 2020 blev året då coronaviruset delvis lamslog många verksamheter i samhället, även vår. År 2021 verkar inledningsvis fortsätta på samma sätt. KAC försöker ändå att inte ställa in all verksamhet utan ställa om i möjligaste mån. Utgångsläget för denna plan är en ordinarie verksamhet med anpassning till de rådande restriktioner som gäller för tillfället. Enligt den nya Pandemilagen får man samla max 8 personer vid aktiviteter. Viktigt att följa!

Medlemsantalet i föreningen är fortsatt över 100 st. Roligt att vår verksamhet attraherar så många. Verksamheten omfattar liksom tidigare år våra återkommande veckovisa aktiviteter under vår och höst, våra helgkurser och sommarens “Kultur på innergården”. Många av medlemmarna är fortfarande inte direkt aktiva i föreningsarbetet.

 1. Målet är att fortsätta att öka antalet medlemmar och andelen aktiva sådana.
 2. Målet är att öka antalet veckor där vi har utställningar i våra gallerier.
 3. Evenemangsgruppen vill vi förstärka. Idag består gruppen av två representanter från KAC (Ulf och Rolf), tre representanter från Hotell Majoren, en från teaterföreningen och en från näringslivet i Skövde. Den behöver bli mer självgående. Några andra drivande medlemmar, varav någon som sitter i styrelsen, behöver successivt ersätta Ulf och Rolf.
  Evenemangsgruppens roll är att komma med idéer till aktiviteter(evenemang)som visar konstens(kulturens) betydelse i samhället. Att vara med i genomförande av de olika evenemang som KAC arrangerar.
 4. Vårt ”Galleri Lilla Huset” har etablerat sig som det galleri vi eftersträvat. En Gallerigrupp har bildats för att mer etablera galleriet bl.a. via marknadsföring. Det finns ännu många tomma veckor att fylla. År 2020 var det utställningar 15 veckor. Vårt mål detta år är att öka antalet trots den rådande pandemin. Innergården gör det lättare att ordna fler arrangemang. Även med KAC:s medlemsutställningar, som visas både fysiskt och digitalt, vill vi stimulera konstnärer att ansluta sig till vår förening.
 5. Evenemanget ”Kultur på innergården” fortsätter 2021. Det är nu etablerat och har många besökare. Tillsammans med Hotell Majoren uppnådde vi ett besöksgenomsnitt per kväll på 50 personer år 2020 (max vad vi fick). Coronan gjorde att man måste boka i förväg. Det betydde fullsatt och kö varje gång! Från onsdag 16 juni till och med onsdag 18 augusti, tio gånger, ställer vi ut, underhåller från vår scen och ger möjlighet till förtäring från hotellet. Öppen Kanal Skövde sänder från evenemanget på samma sätt som förra sommaren.
 6. KAC:s ateljéplatser fortsätter vara fullbokade.      
 • Målet är att öka vårt utbud och samverkan med andra verksamheter/föreningar.
 • Ett erbjudande att visa film på innergården i sommar finns.  Arrangemanget, om det beviljas,  är i samarbete med föreningen Skövde Filmfestival.
 • Tankar finns att utvidga kulturkvällarna genom att samarbeta med övriga aktörer runt det nya Kulturtorget. Under förutsättning att kommun och Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det. 
 • Skövde kommun planerar att även i år ha en Tulpanfestival. Och KAC vill vara med på något sätt.
 • Samarbetet med Vuxenskolans fortsätter. Bidrag och god service är en välkommen hjälp för KAC. 
 • ROSAHUSETgruppen har beslutat att återuppta sina träffar. I första hand för att se över möjligheterna till olika samarbeten.  Gruppen består av KAC, Konstgrafiska, Konstskolan, Lucifer och Konstenheten på Kulturhuset.
 • Ett mål är att använda och öka vår närvaro och vårt utbud i/genom sociala medier
 • Rosa Huset saknar bredband via fiber. Förhoppningen är att få det installerat till sommaren 2021 bland annat för att Öppen Kanal Skövde ska få möjlighet att ge publiken bra kvalitet på sändningarna.
 • Då pandemin behåller greppet genomför KAC en kurs i “Måleri på nätet” under våren. Vi har sökt och fått ett bidrag på 3000:- från MIO i Tibro som hjälp till materialinköp. Kursen omfattar 10 tillfällen.
 • Vi fortsätter att använda Facebook, Instagram och vår hemsida  för att nå ut med vår verksamhet och utställningar.

Vår förhoppning är att genomföra dessa aktiviteter för våren och förmodligen hösten:

Måndagar, Tryckafton, 18 – 20.30, X
Målargrupp, 18 – 20.30, Maria L
Tisdagar, Regionmålarna, 17 – 21, Irene S
Onsdagar, Måleri barn-ungd på nätet, 17.30 – 18.30, Malin E
Torsdagar, Kroki, 18 – 20, Elsa R
Fredagar, Rosa målarna, 13 – 16, Tittie B
Lördagar, Kroki extra ibland, 14 – 17, Elsa R
Lördagar, Mandala en gång/mån, 10 – 16, Lotta Ö
Söndagar, Måleri bl.a. en gång/mån, 10 – 16, Rosie L

Färgers kom. Helgkurs, 13 – 14febr, Malin E
Kroki intro helgkurs, 20 – 21 febr, Elsa R
Vedic Art, helgkurs, 6 – 7 mars, Eva Grane
Akvarell, helgkurs, 20 – 21 mars, Ninnie E
Vedic Art, helgkurs, 17 – 18 april, Eva Grane
Vedic Art med Johannes Källman, 4 – 5 dec, Kristina G
Målning, lördag kl 11-15, Vallby, 10 juli, KAC
Utställning söndag kl 13 – 16, Vallby, 11 juli, KAC

Skövde 2021 – 02 – 08

Ulf Nilsson, ordf.