Policies

Personuppgiftspolicy

KAC värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. 

Vilka personuppgifter vi behandlar
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress när du registrerar dig som medlem, när du anmäler dig till våra nyhetsbrev , eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss. 

Varför vi behandlar personuppgifter
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter används för att du ska kunna ta del av våra tjänster och för att vi ska kunna identifiera dig, skicka information till dig (så länge du inte tackat nej till att dina uppgifter används till det). 

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Kac sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier. 

Om du vill veta mer
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Postadress: Kulturarbetscentrum, Långgatan 6 541 30 Skövde

Miljöpolicy

Den pågående klimatförändringen på vår planet är mycket oroande. Regeringar och stora företag har det största ansvaret i att arbeta mot den förändring. Men även vi enskilda människor kan göra en insats på vår nivå. Handla miljövänligt, sortera och återvinna vårt avfall t.ex.

KAC har antagit en miljöpolicy som bl.a. innebär:

  • Att ta miljöhänsyn i våra beslut i föreningen
  • Tillsammans med vår fastighetsägare hushålla med energi och vatten
  • Ha god avfallshantering
  • Verka för miljövänliga alternativ vid inköp