OM KAC ROSA HUSET

Rosa Huset – från flerfamiljshus till kulturarbetscentrum

Rosa Huset, granne med Kulturhuset i Skövde, byggdes som flerfamiljshus år 1862. Huset är den enda länk som finns kvar mellan Skövdes trähusbebyggelse från tidigare år (se byggnaderna i Helensparken) och de stenhus som byggdes senare under 1800-talet i centrum. Rosa Huset är i grunden helt intakt sedan byggåret och måste därför betraktas som en unik byggnad i Skövde väl värd att bevara.

Ett arbete har startat med att undersöka Rosa Husets historia så gott det går. Ett litet museum över detta håller på att byggas upp i ett hörn av byggnaden.


Kvarteret Tors pärla från 1860-talet

Huset ligger i kvarteret Tor och kallas Tor 2, tidigare kallad Gärdet. Huset byggdes 1862 av possessionat (godsägare) Per August Beckman, anfader till Skövde kulturnämnds nuvarande (år 2012) ordförande Claes Beckman.

Huset var ett av de första att uppföras när Skövde började expandera i samband med invigningen av järnvägen år 1859. Det är knuttimrat med revetering på utsidan. De hus som byggdes något senare på 1870-talet blev rena stenhus. Huset har sluppit de genomgripande ombyggnader som liknande hus i Skövde blivit utsatta för.

Utefter Trädgårdsgatan i vinkel med boningshuset ligger ett gårdshus. Där fanns från början ett brygghus, en bagarstuga med visthusbodar och ett boningsrum. Idag inrymmer övervåningen en fullt modern lägenhet som konstenheten på Skövde Kulturhus disponerar för konstnärer som besöker Skövde i samband med utställningar eller längre arbetsperioder.