OM KAC ROSA HUSET

Rosa Huset – från flerfamiljshus till kulturarbetscentrum

Rosa Huset, granne med Kulturhuset i Skövde, byggdes som flerfamiljshus år 1862. Huset är den enda länk som finns kvar mellan Skövdes trähusbebyggelse från tidigare år (se byggnaderna i Helensparken) och de stenhus som byggdes senare under 1800-talet i centrum. Rosa Huset är i grunden helt intakt sedan byggåret och måste därför betraktas som en unik byggnad i Skövde väl värd att bevara.

Ett arbete har startat med att undersöka Rosa Husets historia så gott det går. Ett litet museum över detta håller på att byggas upp i ett hörn av byggnaden.


Kvarteret Tors pärla från 1860-talet

Huset ligger i kvarteret Tor och kallas Tor 2, tidigare kallad Gärdet. Huset byggdes 1862 av possessionat (godsägare) Per August Beckman, anfader till Skövdes kommunpolitiker Claes Beckman.

Huset var ett av de första att uppföras när Skövde började expandera i samband med invigningen av järnvägen år 1859. Det är knuttimrat med revetering på utsidan. De hus som byggdes något senare på 1870-talet blev rena stenhus. Huset har sluppit de genomgripande ombyggnader som liknande hus i Skövde blivit utsatta för.

Utefter Trädgårdsgatan i vinkel med boningshuset ligger ett gårdshus. Där fanns från början ett brygghus, en bagarstuga med visthusbodar och ett boningsrum. Idag inrymmer övervåningen en fullt modern lägenhet som konstenheten på Skövde Kulturhus disponerar för konstnärer som besöker Skövde i samband med utställningar eller längre arbetsperioder.


Med anledning av rådande budgetförhandlingar: Skövde har ett kulturkvarter, det är fantastiskt!

I Skövde finns ett kulturkvarter. Det är unikt att ett kulturhus är samlokaliserat och därmed kan samverka tätt med en mängd olika kulturverksamheter för olika målgrupper. I Rosa Huset, där dessa aktörer är verksamma, sjuder det av aktivitet. Varje dag och varje kväll i veckan händer det saker där som skapar mervärde för de som vistas i Skövde kommun. Aktiviteterna vänder sig till alla (!) åldrar och erbjuder en sömlös samverkan mellan amatörer och professionella konstnärer.

All denna aktivitet och samverkan som sker mellan föreningar, kommunens konstenhet, folkhögskola och lokala företagare möjliggörs genom den samlokalisering som Rosa Huset erbjuder. Det är en samverkan som fått växa fram över tid och som gör att lokalerna och mervärdena av kulturkvarterets samlokalisering nyttjas till fullo. En del av verksamheten har delfinansiering av Västra Götalandsregionen, en del är statsbidragsfinaniserad, en del bygger på ideella krafter och samarbeten. Tillsammans utgör representanter från de olika aktörerna i huset en planeringsgrupp som samordnar verksamheterna och tar vara på synergieffekter.

Vet ni om att allt det här händer på Rosa Huset?

  • Skaraborgs konstgrafiska verkstad är en anrik förening vars verkstad fyller många funktioner, exempelvis som mötesplats, arbetsplats och kunskapscentrum för konstnärer och konstintresserade. De konstgrafiker som nyttjar verkstaden är många och reser ofta långt för möjligheten att bland annat använda de stora pressar som är svåra och dyra för enskilda konstnärer att anskaffa. Verkstaden erbjuder därmed också möjligheten att möta kollegor för konstnärer vars vardag annars ofta innebär ensamarbete.Västra Götalandsregionen stöttar verkstaden för att möjliggöra fortsatt utveckling av just denna konstart, en viktig del i vårt kulturarv. Verkstaden har även stöd från Kulturrådet för sin utrustning. 

Skaraborgs konstgrafiska verkstad ger också utbildningar i konstgrafiska tekniker, det anordnas regelbundet prova-på dagar, kurser och föredrag. I verkstadens galleri Ett rum och fyra fönster visas aktuell konstgrafik. Utställningarna byts ut kontinuerligt och erbjuder därför alltid nya upplevelser för dess besökare. Dessutom arrangerar man konstnärsutbyten, bland annat genom ett utbytesprogram, Artist in Residence, med konstgrafiska verkstaden i Dresden. En förutsättning för att göra utbytet med verkstaden i Skövde attraktivt är närheten till övriga verksamheter i Rosa huset och till järnvägsstationen. På verkstadens hemsida www.skaraborgskonstgrafiska.se finns mer att läsa och länkar till filmer om verkstaden.

  • Skövde konstskola är en filial till Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Utan filialer från annan folkhögskola är detta en utbildningsform som Skövde kommun saknar. Utbildningen ges på heltid, dagtid, finansieras av statsbidrag och berättigar till stöd från CSN. Även om folkhögskolor strävar efter blandade grupper så är det tydligt att det finns ett stort behov hos unga vuxna att kunna studera på folkhögskola för att inte bara få stöd i sin (i det här fallet) konstnärliga utveckling men också i att se en väg framåt i livet. Skövde konstskola är i detta inget undantag, de flesta som tar del av kursen är mellan 18 och 25 år. Utbildningen bedrivs i Skövde tack vare närheten till Kulturhuset där deltagarna får möta nutidskonstnärer som en del av sina studier och samtidigt berikas av mötet med Rosa Husets övriga verksamheter.
  • Kulturarbetarcentrum (KAC) är en ideell förening som har 220 medlemmar. De nyttjar samma lokaler som Skövde konstskola, men för kvällskurser och helgkurser. Deras verksamhet besöks av alla åldrar, de ger exempelvis kurser för barn och breddar på det sättet det utbud av utvecklande aktiviteter som Skövdes unga kan ta del av på sin fritid. Men föreningen utgör också en möjlighet för konstutövande att ha ett yrkesnätverk och ett sammanhang att höra till. Att arbeta med konst kan bli ensamt, inte minst när man blir äldre och utövningen av sitt konstnärliga arbete är en viktig friskfaktor. Under sommaren nyttjar KAC också lokalerna som tillfälliga utställningsytor. I gårdshuset erbjuder man utställningar året runt genom sitt eget galleri, Galleri Lilla Huset. Man bidrar därmed på ett tydligt sätt till en levande stadskärna.
  • På innergården finns entrén till ett konstgalleri, Galleri Lucifer. Här visas samtida konst av erkända konstnärer men också lokala konstnärer som behöver en plattform för att nå ut med sin konst. Detta galleri bidrar därmed också till att Skövdes stadskärna kan erbjuda en bredd av kulturella upplevelser och är faktiskt Skövdes enda fristående galleri. När galleriet öppnar sin nästa utställning är det nummer 329 sedan galleriet för drygt 50 år sedan öppnades.
  • På gårdshusets loft erbjuds residens för konstnärer, ofta internationella, i kommunens konstenhets regi. 
  • På den innergård som binder samman ingångarna till de olika gallerierna arrangeras hela sommaren det välbesökta arrangemanget Kultur på innergården. Här erbjuds musikunderhållning och mat i samarbete med Restaurang Majoren som ligger precis intill. Dessa kvällar är mycket populära och många besöker gallerierna som en del av upplevelsen.

Rosa Huset har ett kulturellt värde i sig självt, i och med att det är ett av Skövdes äldsta trähus. Tyvärr är underhållet kraftigt eftersatt och detta har tillslut blivit en arbetsmiljöfråga. Huset används som daglig arbetsplats vilket ställer krav på möjligheterna att må bra i huset över tid. Att innertak rasar är ett exempel på sådant som inte känns betryggande. Men huset tar också emot ett stort antal besökare vilket kräver att man ska kunna må bra i lokalerna utan att behöva ha kännedom om var något sitter löst eller var plastmattorna sticker upp och riskerar att orsaka snubblande, för att nämna några exempel.  Vi är därför glada att Skövde kommun tycks vilja överväga att inte bara börja sköta om sitt hus utan också ta igen en del av det eftersatta underhållet genom att renovera. Vi förstår att det finns regler och riktlinjer som man vid en renovering behöver förhålla sig till, men vi vill också vara tydliga med att vi inte har efterfrågat eller önskar några större insatser – ur vårt perspektiv behöver huset inte vara så fint för att vi ska kunna driva våra verksamheter. Det behöver bara vara helt och fungera.

Samtidigt som vi ser positivt på kommunens vilja att adressera den stiltje som fått råda kring husets underhåll ser vi också med oro att man tycks överväga Rosa Husets framtid utan att ha haft en direkt dialog med oss som är verksamma i huset. Det innebär ju att man löper stor risk att inte förstå värdet av det som sker där. Det här är ett tillfälle då siffrorna skulle kunna se enkla ut: priset för renovering eller att slippa renovering genom en avyttring av byggnaden. Men siffrorna borde snarare innefatta alla de värden som verksamheterna i Rosa Huset ger var och en som är aktiva där men också alla besökare och Skövde kommun i stort. Vi står inför en  tid av expansion och skapandet av många nya arbetstillfällen i Skaraborg.  För de som väljer att flytta hit kommer fritidsaktiviteter att vara en viktig fråga och kultur är en viktig pusselbit i alla de fritidsaktiviteter som kommer att efterfrågas. Vi tror inte att kultur och fritid är något som ska stå emot varandra, men vi upplever att kulturen ofta får hamna i skuggan av de satsningar som görs på idrotten. Vi som är aktiva i Rosa Huset erbjuder ett komplement till idrott som likt den är avgörande både för människors utveckling och en kommuns tillväxt.

Det som sker i Rosa Huset kan inte byggas upp någon annanstans, det har fått växa fram och utvecklas utifrån det unika läget med närheten till centrum, Kulturhuset och samarbetet med kommunens konstenhet. Kanske kan det i dessa tider vara frestande att göra sig av med Rosa huset. Det skulle visserligen innebära att kommunen slapp betala för den renovering som krävs på grund av bristande underhåll, men det vore också att kasta ut barnet med badvattnet. Att finna andra lokaler som kan husera Rosa Husets unika verksamheter och ligger tillräckligt centralt för att Skövdes invånare med enkelhet ska kunna ta del av kulturevenemang är ett uppdrag som skulle ta många år och troligtvis aldrig skulle kunna gå i land. Var istället stolta över vad som byggts upp och lyft kulturkvarterets värde för dem som vistas i Skövde kommun!

Vi vill med denna skrivelse påvisa värdet av den verksamhet som bedrivs i Rosa Huset, men också bjuda in till dialog med oss som är aktiva där och som berörs av de eventuella beslut som fattas inför framtiden. Vi ser fram emot en sådan dialog!

Marianne Förars Gustafsson, ordförande Skaraborgs konstgrafiska verkstad

Gabriella Idholt, rektor Hellidens folkhögskola

Daniel Rapp, vice ordförande Kulturarbetarcentrum

Rune Lindström, Galleri Lucifer


För den som vill veta mer, besök gärna våra hemsidor!

www.skaraborgskonstgrafiska.se

www.gallerilucifer.se/rosa-kulturhuset

www.kulturarbetscentrum-rosahuset.se

www.helliden.se/utbildningar/skovde-konstsskola/