Utställning: “Kåntraster” – Ingegerd Schönborg & Marie-Louise Olsson

Utställning: “Kåntraster” – Ingegerd Schönborg & Marie-Louise Olsson

Ingegärd Schönborg (Textil)

”Att med nya och gamla tekniker fritt få skapa och finna egna textila uttryck har varit mitt mål. En metod, Ecoprint, har visat på möjligheten att använda svenska växter på ett nytt sätt. Både som mönster och som infärgning. Ecoprint kan tillämpas på såväl papper som textil.”

Marie-Louise Olsson (Bild)

”Jag skapar gärna i gränslandet fantasi och verklighet. Där mina intryck kan få ge uttryck i olika former och avtryck. Att känna den estetiska vibrationen när något av ens själ formas i den bild man skapar.”

Våra öppettider:

Fre  17/12   Vernissage   16 – 20
Lör  18/12                        12 – 17
Sön 19/12                        12 – 17
Må  20/12                       13 – 18
Tis   21/12                       13 – 18