Aktivitet: TRYCK

Aktivitet: TRYCK

Är du intresserade av tryck?

Välkommen till Tryckgruppen!

Tryckgruppen träffas på måndagar kl. 18:00–20.30.

Aktiviteten är för medlemmar.
Läs mer om hur du blir medlem.
Ingen föranmälan behövs.
Avgiften varierar. 

Kontakt:

Rolf Arvidsson, Tfn 0708 43 56 90 eller
Gunilla B Tfn 0727 34 55 13.