Aktivitet: Måla tillsammans

Aktivitet: Måla tillsammans

Söndagar är en bra dag att måla

Välkommen att måla på Rosa Huset!

Söndag var tredje vecka träffas medlemmar i KAC och målar tillsammans. Det finns utrymme för fler i gruppen. Tanken är att måla det du har lust med för tillfället, vi hjälps åt och inspirerar varandra. Du tar med ditt eget material.

Aktivitet: Måla tillsammans kl. 10:00 – 17:00
Start: 14 januari och sen ses vi var tredje söndag med avslutning den 9 juni

Kontaktperson: Lotta Ödman, 0704 – 00 89 00

cof_soft
cof_soft