Referat från årsmötet

Referat från årsmötet

Referat från årsmötet den 1 mars 2022; avtackningar och föreningens nya styrelse

Den första mars var det dags för årsmöte i Kulturarbetscentrum, KAC. Ett årsmöte, som efter att ha varit digitalt 2021 och i år flyttats fram en månad, kunde genomföras utan restriktioner. Självklart med kravet att alla skulle vara symtomfria.

Pandemin och begränsad verksamhet till trots har föreningen 2021 det högsta medlemsantalet sedan starten på 70-talet. Ekonomin är god och i balans och medlemsavgiften är låg för både barn, ungdomar och vuxna.

Under året har kreativitet inte bara präglat det som skapats utan också hur det har gjorts möjligt. Exempel på det är digital kroki och inspelade utställningar som sändes via TV Öppen Kanal. Ett normalår (utan pandemi) har vi verksamhet alla vardagar och de flesta helger. Även sommartid är det full fart på vår innergård och i våra gallerier.

2021 års Kultur på innergården anpassades till rådande restriktioner och detta år fanns möjlighet att se Kultur på innergården ”i hela vida världen” via Öppen Kanal Skövde. Utöver Sommarsalongen (vår medlemsutställning) ställde 22 konstnärer ut och 67 musiker underhöll från scenen. Vi hade evenemang sammanlagt 15 kvällar och drygt 800 besökare under sommaren. Glädjande hade vi många sponsorer som stöttade arrangemanget och möjliggjorde gratis entré. Bakom succén med Kultur på innergården står ordförande och kassör. Ordförande Ulf Nilsson, sedan 10 år och kassör Rolf Arvidsson, sedan 14 år. Dessa två eldsjälar avgick i samband med årsmötet och fick sällskap av hela styrelsen. Det innebar att en helt ny styrelse röstades in och konstituerades direkt efter mötet.

Avtackningar och föreningens nya styrelse

Föreningens nya styrelse är ordförande Monica Green, vice ordförande Daniel Rapp, kassör Lotta Ödman, sekreterare Marina Nyqvist, ledamöter Ingemar Bengtsson, Gisela Stell och Mariethe Magnehed. Denna styrelse tar över rodret för en förening med bra fart i vattnet. Den nyvalde ordföranden fick inleda sitt uppdrag med att tacka den avgående styrelsen som förutom Ulf och Rolf bestått av sekreterare Gunnel Nordsjö, ledamöterna Johanna Tallbacka, Susanne Pettersson, Karin Falck och Torbjörn Samuelsson.

Blommor överlämnades till Elsa Rehnlund och Kristina Grane, två av våra ledare ”för lång och trogen tjänst”. Under året har tre hedersmedlemmar utsetts, nämnda Ulf och Rolf och Tittie Barath. Tittie tog stort ansvar i en tung period (för längesedan) då hon ett tag var både ordförande, kassör och sekreterare. Självklart uppmärksammades duon RULF lite extra med tal och blommor där bland annat Skövde Kommun representerades av Kulturchef Jenny Skarstedt. Årsmötet avlutades med semla och kåseri av Bo Carlsson, som var med att starta KAC år 1975. Bo Carlsson kåserade kring kulturtidningar i Skaraborg och speciellt KAC:s egen tidning som gavs ut under de första åren.