KÅNTRASTER: Utställning av Ingegärd Schönborg (textil) & Marie-Louise Olsson (bild)

KÅNTRASTER: Utställning av Ingegärd Schönborg (textil) & Marie-Louise Olsson (bild)

Den 22/3-26/3 ställer Ingegärd Schönborg och Marie-Louise Olsson ut sin konst i Galleri Lilla Huset.

Öppettider:
Fredag 22/3 kl. 16-20 (Vernissage)
Lördag 23/3 kl. 11-15
Söndag 24/3 kl. 11-15
Måndag 25/3 kl. 13-18
Tisdag 26/3 kl. 13-16

Ingegärd Schönborg (Textil)
“Att med nya och gamla tekniker fritt få skapa och finna textila uttryck har varit mitt mål. En metod, Ecoprint, har visat på möjligheter att använda svenska växter på ett nytt sätt. Både som mönster och som Infärgning. Ecoprint kan tillämpas på såväl papper som textil.”

Marie-Louise Olsson (Bild)
“Jag skapar gärna i gränslandet fantasi och verklighet. Där mina Intryck kan få ge Uttryck i olika former och Avtryck. Att känna den estetiska vibrationen när något i ens själ formas i den bild man skapar.”

Välkomna!